Penetrace IoT na včelnici dosáhne brzo maxima

Co dělám? Velmi jednoduchou věc velmi složitě. Tato bedna bude řídit topení v úlech. Dalo by se to nějak bimetálovým termostatem a nějakým kusem odporového drátu. Ale místo toho budou v úlech topné desky určené pro 3D tiskárny a celé to bude řídit procesor a aby to nebylo tak jednoduché, tak ten procesor bude dostávat pokyny z cloudu, který má informace o tom jaká je teploa venku, jaká je teplota v úlu nahoře a bude vědět i jaká teplota je dole a jaká je na topení.

Ale pozor teploty snímá jiný samostatný procesor, který je součástí lavice na které úly stojí a jinak nespolupracuje s tém, který spíná topení. To všechno řeší cloud. Doufejme, že se to nepodělá a neudě,lá to z včel čipsy a ani je to nenchá v zimně moc vymrznout. A teď mi dovolte pár obrázků…